Dit barns skolegang …

Af Randi Johansson

Hvilken skolegang skal dit barn tænke tilbage på?

Der var de rigtige hensigter i 2020, da jeg som medlem af skolebestyrelsen blev præsenteret for både ny skolestruktur og et budget, hvor der blev åbnet for, at der endelig kunne blive taget hul på nogle af de udfordringer vi slås med i vores for evigt nedprioriterede folkeskole.

Det kan derfor nok komme som lidt af et chok, når B&L udvalget i oktober skal vurdere nogle af de forslag til besparelser, som er konsekvensen af den regnefejl, der nu er kommet frem lyset.

Forslagene omhandler blandt andet flere lukkedage, færre midler til ungdomsforum, specialpædagogisk team, den tale– og hørepædagogiske funktion i daginstitutionerne, og nedlæggelse af stillinger til natur– og flersprogsvejleder.

Man skal her kigge meget langt efter de rammer som vi i skolebestyrelserne fik at arbejde efter i dialogen om de udfordringer vores skole har efter mange års besparelser samt overdragelse af økonomien til skolerne selv.

Det virker som om, at man i denne proces ikke kun forsøger at overdrage endnu flere af de centrale opgaver til skolerne, uden de nødvendige midler, men samtidig mangler helhedstænkningen til de vigtige år i børnehaven, forberedelsen til folkeskolen – samt overgangen til ungdomsuddannelserne.

Så jeg spørger:
Hvad er det for en barndom du ønsker, at dit barn kan se tilbage på?

Jeg mener klart, at vi skal anbefale vores politikere at sige nej til yderligere besparelser på daginstitutions– og skoleområdet!