Opret EGU-praktikpladser

Af Per Thomsen

Vi har brug for og får i særdeleshed brug for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

I Socialdemokratiet ønsker vi at Faxe kommune går forrest og viser socialt ansvar ved at oprette nogle EGU-praktikpladser.

EGU er rettet mod unge i alderen mellem 16 og 25 år, der ikke umiddelbart kan opfylde de faglige krav til optagelse på en ordinær erhvervsuddannelse.

Det er en 2-årig praktisk og individuelt tilrettelagt fuldtidsuddannelse, hvor der lægges vægt på læring gennem joberfaring, og hvor teori spiller en mindre rolle.

Som virksomhed hjælper Faxe Kommune dermed et ungt menneske, der har brug for en ekstra hånd, til at gennemføre en ungdomsuddannelse og understøtter, at flere af kommunens unge får en erhvervsuddannelse.

EGU-praktikpladser i en kommunal kontekst er ofte inden for SOSU-området, pædagogik, ejendomsservice, køkken og håndværk.

Forslaget er medtaget i det alternative budget som vi Socialdemokrater har del i.

Vi har budgetteret med tre elever der samlet giver en kommunal udgift på 323.000 kr. om året.

Penge der er godt givet ud, men endnu ikke er realiseret, eftersom det alternative budget blev nedstemt ved 2. behandlingen på byrådsmødet den 25. oktober.