Klimaplan skal tilføres økonomi

Af Per Thomsen

Som kommune har vi tilsluttet os projektet DK2020 – klimaplaner for hele Danmark.

Det betyder, at Faxe Kommune skal udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

En klimaplan der skal føre til at vi i 2050 har netto nul-udledning af drivhusgasser indenfor kommunens geografiske område.

Planen skal også vise vejen til, hvordan vi kan tilpasse os de uundgåelige klimaforandringer.

 

I Socialdemokratiet ser vi det som en meget vigtig opgave der skal prioriteres, hvilket kræver, at der afsættes økonomi til arbejdet i de kommende år.

Derfor har vi i det alternative budget afsat 300.000 kr. i 2022 og 700.000 kr. i hvert af de efterfølgende år 2023 til 25.

Udover det langsigtede mål, skal der fastsættes delmål, så det kan konstateres om reduktionen i udledning af drivhusgasser sker i rette tempo og ligeledes, at det skal kunne vurderes om klimatilpasnings-fremskridtene lever op til målsætningen.

At udarbejde en klimaplan er en kompleks opgave, hvorfor det kommer til at ske og sker i samarbejde med borgere, erhvervsdrivende, energiselskaber, organisationer med flere.

Desværre blev opprioriteringsforslaget nedstemt på byrådsmødet den 25. oktober.