Klimaet er også din fremtid

Af Randi Johansson

Debatten raser, vores partier i byrådet er ikke uenige i at vi skal arbejde bæredygtigt for vores klima. Det vi er uenige i, er niveauet, måden og tilsyneladende hvem der har ansvaret.

Blomsterkasser, grøn varme, et par elbiler – og så ellers ansvaret fordelt på de innovative virksomheder og det private.

NEJ! Det er ikke kun andres ansvar – det er alles ansvar. Og det er min holdning at vi som myndighed, uagtet om vi er kommune, region eller stat, skal gå forrest i forandringen.

Faxe Kommune kan ikke alene sænke CO2 udledningen i Kina, men jeg er af den overbevisning, at vi ikke gør nok og vi skal tænke helt anderledes end nu. Det er alle processer der skal gentænkes og ”renoveres”. Vi kan ikke fortsætte med at leve med det forbrug vi har – I Danmark har vi et overforbrug der nu svarer til at vi skal have 4 jordkloder.

Vi har stigende genanvendelse – men vi gør slet ikke nok.
Vi som kommune har selvfølgelig et ansvar, der kræver langt mere end blot miljø og vilde blomster. Bæredygtighed er også produktion, mennesker, forbrug og økonomi og for at arbejde med det hele vejen rundt, må vi være omstillingsparate og arbejde på at se på de langsigtede resultater.