Invester i de unges muligheder

Af Per Thomsen

I Socialdemokrater ønsker vi at prioritere og dermed investere 250.000 kr. til en ekstra indsats for at unge i alderen 13-17 år kan komme i fritidsjobs.

Det gør vi fordi undersøgelser viser, at fritidsjob betyder, at færre unge på et senere tidspunkt får behov for offentlig forsørgelse.

At det sker skyldes, at den unge tilegner sig viden om arbejdsmarkedet, lærer at begå sig på en arbejdsplads og mærker glæden ved egen indtægt.

Indsatsen øger desuden de unges trivsel og mentale sundhed, samtidig med at den mindsker risikoen for kriminalitet og sandsynligheden for at være udsat senere hen i livet.

Opgaven skal varetages af Jobcenteret, med særligt fokus på, at skabe konkrete match mellem virksomhederne og en udvalgt gruppe af unge.

Med indsatsen sikres løbende kontakt til ca. 40 unge, både før og under deres ansættelse i fritidsjob.

Det fremlagte forslag har oprindelse i Beskæftigelse & Integrationsudvalget i juni måned, hvor udvalget oversendte det til budgetforhandlingerne.

Det fandt desværre ikke plads i det vedtagne budget.

Som Socialdemokrater ønsker vi det prioriteret, hvorfor det indgår i det alternative budget som vi har del i, sammen med SF og Enhedslisten.