Indsatsen mod ordblindhed

Af Randi Johansson

Nu afskaffer regeringen elevplaner, nationale tests ændres væsentlig, man kan ikke længere erklæres ikke uddannelsesparat, men vi skal finde det sted hvor man passer ind – og vi skal allerede i 1 klasse sætte ind med risikovurdering.

Ordblindhed betyder at du har svært ved at omsætte bogstaver til lyde, når du skal læse og stave. Det er medfødt og betyder ikke at du ikke er klog nok eller ikke kan klare en uddannelse. Når vi først tester i 3 klasse skyldes det, at det tager lidt tid før det kan vurderes hvordan du afkoder teksten.

I Faxe kommune er der allerede indlagt plan om at teste for ordblinderisiko fra o. klasse. Så hvorfor er det at der er så mange der stadig ikke får udredningen i tide – og hvorfor oplever forældre at hjælpen er mangelfuld?

I Østskolens bestyrelse har vi peget på dette, og ledelsen har iværksat en forsøgsordning i Karise, hvor der sker en meget større involvering af forældre og blandt andet udarbejdes handleplaner sammen med forældrene som supplement til de øvrige tiltag, som vi selvfølgelig også har fokus på.

Det bliver spændende at følge udviklingen, vi skal sætte ind så tidligt som muligt – og møde ordblinde ud fra de individuelle behov.