Har vi råd til at spare lejrskolerne væk?

Af   Randi Onsberg Johansson Vestergade 17, Faxe
       byrådskandidat for Socialdemokratiet

De fleste voksne kan huske den lille Krølle Bølle, som kom med hjem fra lejrskolen på Bornholm, hvor man sov i køjesenge på sovestuen sammen med de andre i klassen. Hvordan man passede på hinanden, lavede mad sammen og hyggede om aftenen sammen med lærerne.

En lejrskole er ikke kun leg eller at have fri fra den almindelige undervisning. Den har en faglig betydning, styrker fællesskabet i klassen og med vennerne, og er med til at give uvurderlige redskaber til livet, som mange børn tager med sig langt ind i voksenlivet.

Alligevel fik forældrene til de kommende 8. klasser på Rolloskolen i foråret den besked, at lejrskolerne næste år var sparet væk.

Det er skolerne selv, der hver især skal bekoste lejrskolerne, og økonomien er på mange skoler presset, så flere skoler har ganske enkelt ikke kunne prioritere denne udgift.

Som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Østskolen, bragte jeg naturligvis dette på banen, og i denne proces kom det frem, at der i de sidste flere år har været stor forskel på om børnene fik tilbudt lejrskole eller hyttetur, afhængig af hvilken skole i vores kommune, de gik på.

Det kan vi selvfølgelig ikke stille os tilfredse med, og en enig skolebestyrelse er derfor sammen med skolens ledelse blevet enige om, at der bliver fundet en løsning, så de kommende 8. klasser på Rolloskolen kommer afsted på en tur. Samtidig sættes der fokus på andre mulige løsninger i forhold til at arbejde med den socialfaglige udvikling.

Men det er nærliggende at stille spørgsmål til hvorfor der er så stor forskel på de tilbud, vi kan give til kommunens unge mennesker, alene på grund af valg af skole eller skolestruktur. Vi er i forvejen hårdt ramt af at for få unge gennemfører ungdomsuddannelser. Hvor stor en andel af unge mister vi, fordi vi sparer vigtige læringsredskaber væk. Burde vi kigge på om netop sådan en udgift, så vigtig som lejrskolerne er for vores børns udvikling, i virkeligheden burde ligge mere centralt, så vi kan give samme tilbud på alle vores skoler og gøre folkeskolen mere attraktiv?

Spørgsmålet er, om vi virkelig er så fattige, at vi ikke fast kan investere i lejrskolerne og den del af vores børn og unges udvikling og fremtid som de udgør?