Tak til hele holdet

Stor tak til hele holdet samt alle bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere.
Uden jeres store indsats kunne vi ikke have nået det fine resultat, som en fremgang på to byrådsmedlemmer er.


Anne Camilla Meyer

Camilla Meyer - Socialdemokratiet (A)
Borupvej 66
4683 Rønnede
E-mail: came@faxekommune.dk
Telefon: 4046 4973

Medlem af:
2. viceborgmester
Senior & Sundhedsudvalget - næstformand
Økonomiudvalget
Business Faxe (koordineringsmøder)
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse - suppleant for Christina Birkemose (A)
Fonden Femern Belt Developments Bestyrelse (indstillet til at søge sæde i bestyrelsen)
KL's delegeretmøde
VisitSydsjælland-Møn A/S Advisory Board


Christina Birkemose

Christina Birkemose - Socialdemokratiet (A)
P. C. Davidsens Vej 12
4690 Haslev
E-mail: cbirk@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1385

Medlem af:
Børn & Læringsudvalget
Socialudvalget - næstformand
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse (formand)
Faxe Kommunale Ungdomsskoles bestyrelse -stedfortræder for Ivan Flændsdal (F)
Handicaprådet
Videncenter for Specialpædagogik ViSP bestyrelse - stedfortræder for Michelle Frese (F)


Foto mangler

Lisette Lind Larsen - Socialdemokratiet (A)
Ny Strandvej 10
4640 Faxe
E-mail: lllar@faxekommune.dk
Telefon: 2380 7070

Medlem af:
Plan & Kulturudvalget - næstformand
Teknik & Miljøudvalget
Folkeoplysningsudvalget
Grundlisteudvalget - suppleant for Steen Andersen (A)
KL's delegeretmøde - stedfortræder for Jørgen Richardt Nielsen (A)
Æblehavens bestyrelse


Per Thomsen

Per Thomsen - Socialdemokratiet (A)
Hørvænget 56
4690 Haslev
E-mail: petha@faxekommune.dk
Telefon: 5120 9574

Medlem af:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Økonomiudvalget
Børn & Ungeudvalget
E.ON Varme Danmark ApS bestyrelse
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse - suppleant for Jørgen Richardt Nielsen (A)
Hegnsynet - stedfortræder for Leif Jensen (udenfor byrådet)
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger - stedfortræder for Steen Andersen (A)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg - stedfortræder for Steen Andersen (A)
Vurderingsmænd, mark- og vejfredsloven = Hegnsynet - suppleant for Leif Jensen (udenfor byrådet)


Steen Andersen

Steen Andersen - Socialdemokratiet (A)
Høgevej 10
4683 Rønnede
E-mail: stana@faxekommune.dk
Telefon: 2392 4619

Medlem af:
Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
Grundlisteudvalget
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger (næstformand)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg


Foto mangler

Randi O. Johansson - Socialdemokratiet (A)
Vestergade 17
4640 Faxe
E-mail: rjoha@faxekommune.dk
Telefon: 2126 9678

Medlem af:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Socialudvalget
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Handicaprådet - stedfortræder for Christina Birkemose (A)
SSP-styregruppen (næstformand)


Foto mangler

Jørgen Richardt Nielsen - Socialdemokratiet (A)
Ringstedvej 29
4690 Haslev
E-mail: jicha@faxekommune.dk
Telefon: 2127 3107

Medlem af:
Plan & Kulturudvalget
Socialudvalget
E.ON Varme Danmark ApS bestyrelse - suppleant for Per Thomsen (A)
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse
Folkeoplysningsudvalget - stedfortræder for Lisette Lind Larsen (A)
Fælles Beredskabskommission (MSBR)
KL's delegeretmøde


Finn Hansen

Finn Hansen - Socialdemokratiet (A)
Åbakkevej 6
Dalby
4690 Haslev
E-mail: fihn@faxekommune.dk
Telefon: 3050 8613

Medlem af:
Plan & Kulturudvalget
Teknik & Miljøudvalget - næstformand
Affald Plus I/S bestyrelse
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune - suppleant for Ivan Flændsdal (F)