Budgetforhandling for 2022

Pressemeddelelse ​​​​​13. sep. 2021

Socialdemokratiet, Socialist Folkeparti og Enhedslisten i Faxe Kommune er mandag aften for andet år i træk blevet nødt til at gå fra budgetforhandlingerne om næste års budget.

I år skete det allerede ved første forhandlingsmøde. Årsagen er igen i år primært uenighed om behovet for en ny omfartsvej, Gisselfeldvejs forlængelse i Haslev.

Et ultimatum fra flertalsgruppen om at gennemføre store rammebesparelser på pris- og lønfremskrivning på tværs af hele kommunen, samtidig med at fastholde omfartsvejen i Haslev, blev årsagen til at vi blev nødt til at gå fra de igangværende budgetforhandlinger mandag aften d. 13. sep. 2021.

Vi er stadig af den opfattelse, at der ikke er brug for en dyr og unødvendig omfartsvej.

Derudover er der ikke rimelighed i at spare store rammebeløb på tværs af hele kommunen. Vi bryder os ikke om besparelser efter ”salamimetoden” og uden politisk ansvar, fordi det betyder tilfældige afskedigelser og tilpasninger.

I lighed med sidste år kan vi ikke lægge navn til et budget, hvor der bruges så massivt mange penge på et enkelt vejprojekt planlagt på usikkert analytisk grundlag og med tvivlsom effekt. Også de flere end 3.300 underskrifter fra borgere og virksomheder indsamlet af Borgergruppen viser den massive modstand mod projektet.

Vi mener ikke, at der er rimelighed i med den ene hånd at anlægge en unødvendig omfartsvej til minimum 50 mio. kr., samtidig med at der med den anden hånd gennemføres store besparelser på driften af den borgernære velfærd.

Vi ønsker at tage politisk ansvar for serviceniveauet for den velfærd borgerne skal modtage. Serviceniveauet skal være afstemt med de afsatte ressourcer, der stilles til rådighed. Massive rammebesparelser vil uundgåeligt få konsekvenser for løsning af kernopgaven. Pengene findes primært ved at skære i lønbudgetter og det vil kunne mærkes i daginstitutioner, skoler, ældrepleje og på rådhuset osv.

Vi fornægter ikke, at dette års kommunale budget skal lægges med store besparelser for at opnå balance. Det skyldes dels flertallets gentagne skattenedsættelser, men også et efterslæb som følge af sidste års fejlbehæftede budgetmateriale.

Hvor ubehageligt det end er at skulle se store besparelser i øjnene, så påtager vi os vores politiske ansvar. Besparelser af den aktuelle nødvendige størrelse skal ikke lægges ”blindt” ud til den enkelte leder.