Siden er lukket
Brugere henvises til foreningens nye hjemmeside!

Desværre kender jeg ikke den nye URL
så jeg kan ikke henvise til den.

Siden har fungeret siden ca. 2010 men nu er den lukket.
(Der var alligevel ingen, der brugte den)

- - -

Men en ny og stærkt forbedret side er undervejs!
Glæd jer ... den bliver bare super!