Siden er lukket
Brugere henvises til foreningens nye hjemmeside!

LINK til den nye hjemmeside!

Siden har fungeret siden ca. 2010 men nu er den lukket.
(Der var alligevel ingen, der brugte den)

- - -

Men en ny og stærkt forbedret side er undervejs!
Glæd jer ... den bliver bare super!