Camilla Meyer

Jeg lover ikke mirakler ...
men jeg vil fortsat gøre mit bedste

Jeg har valgt at stille mit kandidatur til rådighed til valget som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Faxe kommune.

Det gør jeg, fordi jeg brænder for at gøre Faxe kommune til Danmarks bedste kommune. Jeg har arbejdet for dette i 8 år i byrådet, og jeg vil gerne fortsætte arbejdet – men nu som borgmesterkandidat for jer.

For selvfølgelig skal Faxe igen have en socialdemokratisk borgmester.

Vi har brug for en ny retning for Faxe kommune.

Det kræver et nyt politisk flertal i byrådet. Flere af de partier, som vi håber vil støtte os, har også krav og forventninger. Det har jeg naturligvis respekt for. Jeg vil arbejde målrettet for, at partierne efter valget igen kan finde hinanden i et bredt samarbejde. Det vil jeg gerne stille os i spidsen for. Der er ikke ét parti, vi kan gøre alt med. Men der er mange partier, vi kan gøre meget med.

Min vision for Faxe kommune kan samles under én overskrift – Velfærd først! For mig betyder det, at vi f.eks. fortsat skal have en værdig ældrepleje uden overgreb og svigt – men med omsorg og tidlig forebyggelse. Vi har brug for et opgør med centraliseringen. Statslige arbejdspladser skal ud i kommunerne igen. I Faxe kommune skal vi sikre, at der fortsat er levende bysamfund, hvor vi bevarer, udvikler og styrker de nuværende daginstitutioner og skoler. Byer og landområder i Faxe kommune skal være aktive og attraktive. Og så har vi brug for et helt andet lederskab for klima, miljø og natur, ligesom vi også skal have styr på den ”nære sundhed”. Endelig skal kommunen være en god arbejdsplads med høj trivsel.

Jeg lover ikke guld og grønne skove. Men Faxe fortjener en borgmester der er socialdemokrat, har visioner og som med ildhu vil knokle for at skabe resultater og sammenhold. Min politiske erfaring henter jeg bl.a. fra de poster som jeg varetager i og udenfor kommunen f.eks. på ældre- og sundhedsområdet og som gruppeformand. Her har jeg vist, at jeg gør mig umage og ikke bare vil men også kan.

Samarbejdsvilje og at være løsningsorienteret er nøgleord i kampen for at gøre Faxe kommune til det bedste sted at bo – om man er ung eller gammel, høj eller lav. Det er jeg garant for.

En borgmesterkandidat er ikke stærkere end den opbakning, der er fra medlemmerne. Samarbejde med alle vores engagerede medlemmer er det vigtigste. Jeg glæder mig til de mange politiske debatter frem mod valget. Her skal der være højt til loftet og plads til forskellighed. Hvor meninger brydes, skabes fremtiden.

Sammen kan vi gøre en kæmpe forskel for dig, for os og for Faxe Kommune. Om det lykkes – Det er du med til at bestemme. Jeg er klar.

Camilla Meyer
Nr. 1 på liste A

Camilla er partiets borgmesterkandidat.

Klik på et af nedenstående link, hvis du vil vide mere om Camilla

Læs Camillas valgfolder … (Åbner på nyt faneblad)

Besøg Camilla på Facebook … (Åbner Facebook)