Valg af spidskandidat

OPDATERET

Information fra Fællesledelsen:

Valg af borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Faxe kommune.
Kære medlemmer – Socialdemokratiet i Faxe Kommune
Den 30. marts 2021 kl. 12.00, var der deadline for at indsende forslag til borgmesterkandidat for Socialdemokratiets i Faxe kommune.
Til jeres orientering, er der indkommet 2 forslag til Borgmesterkandidat.

Disse er:

  • Anders Franssen – Peget på af medlemmer.
  • Camilla Meyer – Indstillet af bestyrelsen – Socialdemokratiet i Faxe kommune, samt 43 navngivne stillere.
Da der er 2 medlemmer, der stiller op som borgmesterkandidat, indkalder bestyrelsen i Fællesledelsen medlemmerne til et præsentationsmøde onsdag den 7. april 2021 kl. 19.00 – 21.00, hvor kandidaterne får mulighed for at præsentere sig selv, og hvor I efterfølgende kan stille spørgsmål til kandidaterne.
Den 8. april 2021, starter urafstemningen, der vil foregå elektronisk, i forhold til medlemmer som Fælledelsen har e-mailadresser på. For medlemmer der ikke har e-mailadresse, vil afstemningen foregå pr. brev – men mere om dette senere. Deadline for afgivelse af sin stemme er lørdag den 24. april kl. 12.00.
På bestyrelsens vegne
Erling Johansen
Formand for Fællesledelsen