»Normale« børn

Af Randi Johansson

Børn i fællesskaber - hvad er det?

Hvis du ikke har et barn i fællesskabet, eller du synes dit barn er fælles nok med alle de andre, ved du så hvad det er?

Børn i fællesskaber beskriver de børn som har særlige støttebehov af forskellig art, og som man arbejder med i vores almene skole. Men hvad med de andre børn, og hvordan får vi fællesskaber uden rummelighed og ressourcer?

Hvad er »normalt«? Er vores normalområde blevet for snævert i en verden hvor tingene går stærkt og ressourcerne mangler?

Vi har alle forskellige behov og individuelle udviklingsskridt, og vi reagerer når vi ikke bliver mødt som dem vi er. Som forældre rammer det os. Vi reagerer, når vores børn ikke mødes og hjælpes, hvis de har udfordringer, fordi vi ved, at det er deres barndom, deres liv og fremtid som det gælder.

Jeg tror, at der er børn der er i almene tilbud, som har brug for, men ikke får, specialstøtte eller kunne have gavn af et andet tilbud. Også at der er nogle der er børn i andre tilbud, som med den rette indsats kan rummes i det almene.

Vi skal som kommune være børnenes og familiernes sikkerhedsnet med tidlig og mere rummelig indsats, der er målrettet det enkelte barn.