Kassen er ikke tom … men …

Af Camilla Meyer og Per Thomsen

I socialdemokratiet anerkender vi, at vi er udfordrede på økonomien – gør vi ikke det, kan det få fatale konsekvenser ... senere

Vi har ikke alle løsningsforslagene, ud over at prioritere klogt og begrænse udgifterne mest muligt, hvor de ikke er velfærdsforringende.

Lige nu er likviditet på et acceptabelt niveau, det er dog kortvarigt set ud fra såvel budgetforliget mellem flertalsgruppen og Konservativ Folkeparti, som ud fra forventningerne til årets regnskab.

Bolig- og Indenrigsministeriets anbefaler, at en kommunes likviditet er på mindst 2.000 kr. pr. indbygger.

Den grænse kommer vi tæt på til næste år og under om et par år ud fra likviditetsprognosen i budgetforliget.

Politisk har vi vedtaget en økonomisk strategi hvor minimumskravet til likviditeten er 100 mio. kroner og den grænse vil vi komme langt under allerede til næste år.

Prognosen medregner ikke det opsparede beløb til ny svømmehal i Haslev som udgør 32,8 mio. kr. i år – stigende til 72,8 mio. kroner i 2025.

Vi opfatter det som misvisende at medtage en opsparing, da det ikke er penge der kan indgå i det økonomiske råderum, hvis man mener alvorligt, at Svømmehallen faktisk skal bygges.

 

I socialdemokratiet har vi præsenteret et alternativt budget.

Det løser bestemt heller ikke alle de økonomiske udfordringer.

Men vi må og skal sørge for, at vi bruger vores penge ansvarligt til opretholdelse af velfærd, frem for investeringer i naturødelæggende og unødvendige anlægsopgaver – hvorfor vi her gentager vores nej - til en ny omfartsvej i Haslev…