I Socialdemokratiet støtter vi en kommunal talentpulje

Talentpulje

Af  Per Thomsen

Jeg finder det ærgerligt og beklageligt at budgetforliget mellem de fire partier i flertalsgruppen og Konservativ Folkeparti ikke har fundet plads til at prioritere en talentpulje på 200.000 kroner til udmøntning gennem Folkeoplysningsudvalget.

I det alternative budget, som vi i Socialdemokratiet sammen med SF og Enhedslisten har fremsat, er puljen, som retter sig mod børn og unge mellem 14 og 25 år, med.

Det har vi fordi vi anerkender den gode idé bag puljen, samtidig med at vi ved, at der ligger et langt og seriøst arbejde bag i Folkeoplysningsudvalget, for at finde en model, der balancerer indsatsen og økonomien.

I indeværende år og næste år, har Folkeoplysningsudvalget selv, blandt egne midler, fundet et mindre beløb, for at sikre det gode formål:

At støtte talenter i de folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune, så de får bedre vilkår og der er mulighed for at holde dem længere tid i kommunen så de kan være rollemodeller for andre udøvere.

Så lad ikke idéen løbe ud med badevandet – i Socialdemokratiet går vi ind for både bredde- og eliteidræt, hvorfor vi budgetmæssigt støtter finansieringen som ønsket af Folkeoplysningsudvalget.