EU og demokratiet

Marianne Vind
Fotograf Søren Zeuth

I dag er der 5 reelle stormagter i verden: USA, Rusland, Kina, Japan og EU. Desværre er ikke alle stormagterne demokratier.
Jeg tænker indimellem på, hvordan mon de østeuropæiske lande ville have udviklet sig, hvis de ikke var kommet med i EU så hurtigt efter muren faldt.
Ville det være ren rå kapitalisme der kom til at regere landene? Eller ville de stadig have udviklet den demokratiske styreform der bygger på menneskerettigheder?
Næsten ligegyldig hvor borgerligt et europæisk land blev, så har vi i Europa haft en grundlæggende værdi: Retsstater der bygger på demokrati, hvor hånden holdes under de svageste i samfundet.
Det samme sker ikke i tre stormagter Rusland, Kina og USA.
Præcis det menneskesyn er EU’s styrke.
Europa skal være et godt sted at bo og leve for alle, ikke kun for de rigeste.
Derfor har vi også en fælles forpligtigelse til at stoppe regeringer i EU, som knægter demokratiet.
Polens regering forsøgte at afsætte højesteretsdommere, som dømmer efter loven, og ikke efter en politisk dagsorden.
Det hører ikke hjemme i et demokrati.
Ungarns begrænsning af pressefriheden (fx så reel fakta op til sidste valg var begrænset), korruption er udbredt, overvågning af befolkningens kommunikation på nettet og telefonen, manglende ligestilling og de mange ændringer (forringelser) af forfatningen. Ungarn er for mig at se på vej direkte hen mod et diktatur.
Det er meget bekymrende for den ungarske befolkning.
EU skal efter min mening sanktionere de regeringer, som vælger vejen til diktatur.
De skal presses til at vende tilbage til at være en demokratisk retsstat, som fundamentet er i EU’s grundlov.
Det skuffer mig enormt, at der var danske Europa-parlamentarikere (DF’erne),
der stemte imod at sanktionere lande, der ikke lever op til EU’s værdier. Jeg forstår det simpelthen ikke. Argumentet for dem var, at Polen og Ungarn er EUkritiske, derfor skal der ikke sanktioneres.
Øhh selvfølgelig er de EU-kritiske, når EU›s grundlov bygger på det demokrati, som de regeringer er imod.
Det er op til hvert land om de vil være en del af EU, men er man med, skal reglerne i grundloven følges.
Jeg kommer aldrig til at støtte udemokratiske regeringer.
Europa skal være et godt sted at leve, et trygt sted hvor der er ytringsfrihed og demokratiske rettigheder.

Marianne Vind
EP-kandidat i Region Sjælland