Oversigt

Camilla Meyer - gruppeformand
Borupvej 66, 4683 Rønnede
E-mail: came@faxekommune.dk
Telefon: 40 46 49 73

 • Økonomiudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • KL’s delegeretmøde
 • Faxe Forsyning Holding A/S
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
 • Praksisplanudvalget (PPU) i KKR-regi
 • Sundhedskoordinationsudvalget i KKR-regi
 • Børn & Ungeudvalget – stedfortræder for Per Thomsen

Knud Erik Hansen
Stenagervej 28, 4640 Faxe
E-mail: keha@faxekommune.dk
Telefon: 30 50 86 14

 • Plan & Kulturudvalget
 • Børn & Læringsudvalget – observatør
 • KL’s delegeretmøde
 • Østsjællands Museum
 • Fælles Beredskabsskommission – MSBR

Christina Birkemose
P. C. Davidsens Vej 12, 4690 Haslev
E-mail: cbirk@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 39 45

 • 2. viceborgmester
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Socialudvalget
 • Handicaprådet
 • Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Camilla Meyer
 • I/S Affaldplus - stedfortræder for Finn Hansen
 • Videncenter for Specialpædagogik (VISP)

Finn Hansen
Åbakkevej 6, Dalby, 4690 Haslev
E-mail: fihn@faxekommune.dk
Telefon: 30 50 86 13

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Haslev-Hallerne
 • I/S Affald Plus
 • Næstved Sprog- og integrationscenter

Per Thomsen
Hørvænget 56, 4690 Haslev
E-mail: petha@faxekommune.dk
Telefon: 21 16 03 46

 • Økonomiudvalget (næstformand)
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Børn & Ungeudvalget
 • VUC Storstrøm, udpeget
 • Folkeoplysningsudvalget
 • E.ON Varme Danmark ApS
 • Valgbestyrelse –Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
 • Valgbestyrelse –Kommunalvalg – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
 • Hegnsynet – suppleant for Leif Jensen
 • Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven) – suppleant for Leif Jensen

Steen Andersen
Høgevej 10, 4683 Rønnede
E-mail: stana@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 48 13

 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Grundlisteudvalget
 • Handicaprådet – stedfortræder for Christina Birkemose
 • E.ON Varme Danmark ApS – suppleant for Per Thomsen

Laura Vestina Andréa
Skuderupvej 5, 4640 Faxe
E-mail: landr@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 46 76

 • Børn & Læringsudvalget
 • Socialudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemnnger
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg
 • SSP-styregruppen (formand)
 • Faxe kommunale Ungdomsskole - stedfortræder for Henrik Friis
 • Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) - stedfortræder for Christina Birkemose

Inger Andersen
Kirkevænget 17, 4654 Faxe Ladeplads
E-mail: inan@faxekommune.dk
Telefon: 2426 2245

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • §17, stk. 4 - Verdensmåls Udvalget