For børnenes skyld

Af Jens Hvidemose
kandidat ved kommunalvalget

Faxe kommune har mange daginstitution med passioneret, dygtigt og hårdtarbejdende personale.

De sætter fagligheden højt i deres arbejde med at udvikle børnene. Og det er et arbejde, der kræver sin mand/kvinde.

Der stilles mange krav til arbejdets planlægning, udførsel og dokumentation. Og pædagogerne knokler på. Men ind imellem er der børn, som kræver en ekstra indsats. Og der bruges megen tid på, at man kan søge om ekstra vejledning og støtte til disse børn, Det er et hårdt arbejde for pædagogen, og man kan ikke nå at få alle ender til at nå sammen. Og frustrationen  breder sig over ikke at kunne udføre sit arbejde ordentligt. Enkelte pædagoger bryder sammen under arbejdspresset, og de bliver sygemeldt.

Vi er nød til at give børnene bedre vilkår at udvikle sig i børnehaven. Ved at give personalet bedre arbejdsvilkår. Der skal tilføres flere personaletimer og arbejdet skal opkvalificeres.

Der er indført minimumsnormeringer, der har fuld virkning i 2024. 1pæd. til 3 børn i vuggestue og 1 pæd. til 6 børn i børnehave. Ledelsestimer mfl bør efter min mening ikke medregnes i normeringerne. Men dette er kun minimumsnormeringer. Hvis det er nødvendigt for at arbejdet kan udføres, så skal der tilføres mere tid, altså bedre normeringer.

Vi skal sætte barnet i centrum

Sammen er vi stærke - sammen finder vi de bedste løsninger.